TERAPIA

Diagnozujemy i usuwamy przyczyny chorób, a nie tylko ich objawy.

zzzz.png

GENERATOR PLAZMOWY RIFE’A

50 pln

za 1 godzinę terapii

Zabieg zakłada, że każdy patogen obecny w ciele organizmu żywego emituje określony zakres drgań. Pozwala to na właściwe rozpoznanie i ocenę czynników dolegliwości, a następnie umożliwia ich eliminację.

11111_edited.jpg

TERAPIA UZALEŻNIEŃ

100 pln 

Skuteczne usuwanie uzależnień od papierosów, alkoholu, cukru oraz wszelkich innych substancji.