IMEDIS - Vega Test metodą Volla, Schimmela, diagnostyka segmentarna SGD.

Aparat terapeutyczno – diagnostyczny Imedis Mini Expert DT łączy w sobie najnowocześniejsze technologie w dziedzinie diagnostyki elektropunkturowej (testowanie metodą Volla, Schimmela, diagnostyka segmentarna), a także w dziedzinie terapii biorezonansem egzogennym (programy terapeutyczne), terapii indukcyjnej. Aparat daje również możliwość testowania medykamentów. Baza danych (selektor) zawiera ponad 70.000 pozycji.

Diagnostyka elekropunktowa jest metodą polegającą na badaniu impedancji prądu stałego pomiędzy punktami na skórze (BAP), a organami, za pośrednictwem układu nerwowego. Diagnostyka elektropunktowa umożliwia wykrycie wczesnych stanów patologicznych w narządach, na przedklinicznym stanie rozwoju choroby. Pozwala zdiagnozować obciążenia patogenami, pestycydami, azotanami, herbicydami. Za pomocą urządzenia Imedis Mini Expert DT można ocenić efektywność dowolnej metody leczenia, oraz monitorować jej przebieg.

Segmentarna diagnostyka bifunkcjonalna (SGD) jest oparta na pomiarach elektrycznych parametrów biologicznie aktywnych stref (BAS). U jej podstaw leży zasada segmentarnej budowy ciała człowieka. Segmenty dysponują osobnymi zakończeniami nerwowymi (czuciowymi i nerwowymi). Segmenty skóry powiązane są bezpośrednio z narządami za pomocą nerwów poprzez wegetatywny układ nerwowy.


Metoda pozwala na:

  • Ocenienie stanu czynnościowego organizmu (około 5 min.)

  • Kontrola nad skutecznością każdej terapii

  • Ocena dynamiki działań terapeutycznych

  • Możliwość utworzenia bazy danych i analizy statystycznej

  • Ocenę wpływu substancji ( preparatów, produktów, suplementów itp.) na stan organizmu.

Wegetatywny test rezonansowy (WRT) umożliwia wczesne wykrycie zmian w tkankach i narządach oraz zaburzenia regulacyjne i czynnościowe w organizmie. Metoda pozwalana na dokładne określenie przyczyn środowiskowych i biologicznych na stan organizmu, ustalenie niedoborów enzymów, mikroelementów oraz ustalenie ogniska patologicznego, obciążenia patogenami (pasożyty, grzyby, pierwotniaki, bakterie, wirusy).


Terapia biorezonansem endogennym na urządzeniu Imedis Mini Expert DT wykorzystuje neurosygnały (oscylacje). Organizm jest źródłem neurosygnałów, które w czasie braku choroby nazywamy fizjologicznymi (harmonijnymi). W sytuacji zaistnienia choroby, tworzą się nowe źródła sygnałów patologiczne(dysharmoniczne), zakłócające równowagę fizjologiczną. Terapia na urządzeniu Imedis ma na celu wyeliminowanie sygnałów patologicznych i wzmocnie fizjologicznych.


Biorezonans egzogenny opiera się na częstotliwościach rezonansowych patogenów (pasożytów, pierwotniaków, grzybów, bakterii, wirusów). Likwidacja drobnoustrojów zachodzi drogą wykorzystania ich indywidualnych drgań, oraz pobudzenia układu immunologicznego.


W gabinecie biorezonansu - Futura Medica - wszystkie badania diagnostyczne wykonywane są na aparacie terapeutyczno – diagnostycznym Imedis Mini Expert DT.

9 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Salmonella

Clostridium

  • Facebook

Badanie WRT i SGD metodą dr R.Volla i H. Schimmela oraz naturoterapie – terapie komplementarne stosowane przez FUTURA MEDICA - Biorezonans Kraków - nie zastępują konsultacji i pomocy lekarskiej. Kontaktuj się często ze swoim lekarzem.

Leczenie boreliozy  i usuwanie Borrelii terapią naturalną / komplementarną nie posiada medyczno-naukowego wyjaśnienia, ani potwierdzenia w świetle powszechnej wiedzy medycyny akademickiej. Detoksykacja i bio-vitalizacja /naturoterapia holograficzna, kwantowa, medycyny informacyjnej => działa tylko informacyjnie na bio-pole, na ciało holograficzne (aurę) człowieka przywracając jego naturalne wibracje i poprawne wartości rezonansowe. Medycyna akademicka nie bada tych zagadnień.

 

Rozbijanie ognisk zakaźnych i usuwanie patogenów biorezonansem wraz z ich DNA jest terapią naturalną /komplementarną /eksperymentalną w obszarze fizyki w medycynie – nie posiada medyczno-naukowego wyjaśnienia, ani potwierdzenia w świetle powszechnej wiedzy medycyny akademickiej.

 

MMS nie jest dopuszczonym do spożycia środkiem leczniczym, lecz trucizną, stosowaną w stacjach uzdatniania wody do jej dezynfekcji. Stosowanie MMS i skuteczność w usuwaniu patogenów, nawet malarii, opisał Jim Humble w książce MMS Miracle Mineral Suplement – wraz z protokołami jego stosowania na wszelkie schorzenia i infekcje, w tym nowotwory.