IMEDIS - Vega Test metodą Volla, Schimmela, diagnostyka segmentarna SGD.

Aparat terapeutyczno – diagnostyczny Imedis Mini Expert DT łączy w sobie najnowocześniejsze technologie w dziedzinie diagnostyki elektropunkturowej (testowanie metodą Volla, Schimmela, diagnostyka segmentarna), a także w dziedzinie terapii biorezonansem egzogennym (programy terapeutyczne), terapii indukcyjnej. Aparat daje również możliwość testowania medykamentów. Baza danych (selektor) zawiera ponad 70.000 pozycji.

Diagnostyka elekropunktowa jest metodą polegającą na badaniu impedancji prądu stałego pomiędzy punktami na skórze (BAP), a organami, za pośrednictwem układu nerwowego. Diagnostyka elektropunktowa umożliwia wykrycie wczesnych stanów patologicznych w narządach, na przedklinicznym stanie rozwoju choroby. Pozwala zdiagnozować obciążenia patogenami, pestycydami, azotanami, herbicydami. Za pomocą urządzenia Imedis Mini Expert DT można ocenić efektywność dowolnej metody leczenia, oraz monitorować jej przebieg.

Segmentarna diagnostyka bifunkcjonalna (SGD) jest oparta na pomiarach elektrycznych parametrów biologicznie aktywnych stref (BAS). U jej podstaw leży zasada segmentarnej budowy ciała człowieka. Segmenty dysponują osobnymi zakończeniami nerwowymi (czuciowymi i nerwowymi). Segmenty skóry powiązane są bezpośrednio z narządami za pomocą nerwów poprzez wegetatywny układ nerwowy.


Metoda pozwala na:

  • Ocenienie stanu czynnościowego organizmu (około 5 min.)

  • Kontrola nad skutecznością każdej terapii

  • Ocena dynamiki działań terapeutycznych

  • Możliwość utworzenia bazy danych i analizy statystycznej

  • Ocenę wpływu substancji ( preparatów, produktów, suplementów itp.) na stan organizmu.

Wegetatywny test rezonansowy (WRT) umożliwia wczesne wykrycie zmian w tkankach i narządach oraz zaburzenia regulacyjne i czynnościowe w organizmie. Metoda pozwalana na dokładne określenie przyczyn środowiskowych i biologicznych na stan organizmu, ustalenie niedoborów enzymów, mikroelementów oraz ustalenie ogniska patologicznego, obciążenia patogenami (pasożyty, grzyby, pierwotniaki, bakterie, wirusy).


Terapia biorezonansem endogennym na urządzeniu Imedis Mini Expert DT wykorzystuje neurosygnały (oscylacje). Organizm jest źródłem neurosygnałów, które w czasie braku choroby nazywamy fizjologicznymi (harmonijnymi). W sytuacji zaistnienia choroby, tworzą się nowe źródła sygnałów patologiczne(dysharmoniczne), zakłócające równowagę fizjologiczną. Terapia na urządzeniu Imedis ma na celu wyeliminowanie sygnałów patologicznych i wzmocnie fizjologicznych.


Biorezonans egzogenny opiera się na częstotliwościach rezonansowych patogenów (pasożytów, pierwotniaków, grzybów, bakterii, wirusów). Likwidacja drobnoustrojów zachodzi drogą wykorzystania ich indywidualnych drgań, oraz pobudzenia układu immunologicznego.


W gabinecie biorezonansu - Futura Medica - wszystkie badania diagnostyczne wykonywane są na aparacie terapeutyczno – diagnostycznym Imedis Mini Expert DT.

209 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie