Gronkowce (Staphylococcus)

Staphylococcus aureus (Gronkowiec złocisty)


Szacuje się, że 10 do 50% populacji ludzkiej stale lub okresowo jest nosicielami tych bakterii bez wystąpienia objawów chorobowych. Nosicielstwo dotyczy najczęściej śluzówki przedsionka jamy nosowej, może również występować przejściowo na skórze, w gardle oraz w drogach rodnych u kobiet. Kolonizacja Bakterii w niekorzystnych warunkach może stanowić punkt wyjścia dla zakażenia. Najczęściej powoduje zakażenia ropne skóry, tkanek podskórnych oraz tkanek miękkich, zakażenia układowe czy też zakażenia lub zatrucia związane z produkcją toksyn.Staphylococcus auricularis - Gronkowiec uszny


Staphylococcus epidermidis (Gronkowiec skórny)
Zaliczany do koagulazo - ujemnych gronkowców. Występuje powszechnie na błonach śluzowych jamy ustnej, nosa, gardła, w drogach moczowo - płciowych, jelicie grubym oraz na skórze. Powoduje infekcje u osób z osłabioną odpornością, zagrożeni są także pacjenci z jakimikolwiek ciałami obcymi. Bakteria ta zajmuje obecnie trzecie miejsce na liście patogenów powodujących zakażenia wewnątrzszpitalne.Staphylococcus haemolyticus


Bakteria oportunistyczna kolonizująca skórę.Staphylococcus saprophyticus


Bakteria oportunistyczna. Zaliczany do koagulazo - ujemnych gronkowców. Stanowi florę fizjologiczną dróg moczowo - płciowych. Stanowi drugi pod względem częstości czynnik etiologiczny infekcji dróg moczowych, zwłaszcza u młodych kobiet.
Skuteczna diagnoza oraz usuwanie wszystkich gatunków Gronkowców możliwe są w naszym gabinecie - Futura Medica - Biorezonans Kraków.

95 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Salmonella